Onderwijs

Mijn loopbaan in het onderwijs:

Mijn onderwijscarrière is begonnen tijdens mijn studie schoolmuziek. Ik ben gevraagd als docent muziek aan de Stedelijke scholengemeenschap Nijmegen, gedurende enkele uren per week.

Na mijn afstuderen zocht ik een volledige baan in het muziekonderwijs en heb die gevonden bij de St. Katholiek Onderwijs Tiel, waar ik docent muziek werd aan de Mavo van dit bestuur en vakleerkracht aan de vijf basisscholen. Na een jaar heb ik me geconcentreerd op het basisonderwijs en ben ook vakleerkracht geworden aan de openbare basischolen in Eck en Wiel en Ravenswaay.

In deze werkkring heb ik de muziekmethode "Grondtonen" voor het basisonderwijs geschreven. Als eigen uitgave is deze methode op een beperkt aantal basisscholen in de Betuwe verspreid.

Van 1990 tot 1995 ben ik docent zang geweest aan de musicalopleiding van de Dansacademie Brabant.

Vanaf 1993 ben ik als hogeschooldocent verbonden aan de Faculteit Educatieve Opleidingen van de Hogeschool van Utrecht. Ik ben daar begonnen aan de pabo als docent muziek en mentor van eerstejaars studenten.

In het najaar van 1997 heb ik ter vervanging enkele muziekmodules gegeven aan de pabo van de Hogeschool van Alkmaar.

In het cursusjaar 1998-1999 ben ik door Rinze van der Lei gevraagd als co-auteur van M3!, een multimediale omgeving bij Muziek Meester, het leerboek voor muziek op de pabo.

Hierna nam ik namens de pabo plaats in de projectgroep TDC Nwe media. Deze afdelingsoverstijgende projectgroep had als opdracht de bijdrage van ICT in het onderwijs te versterken. Helaas werd het project na één jaar beëindigd.

Binnen de inmiddels tot Theo Thijssen Academie omgedoopte pabo werd ik vervolgens coördinator E-learning.

Hierbij was ik onder andere verantwoordelijk voor

  • Ontwikkelen en invoeren van het laptopproject voor studenten, inclusief de wireless component binnen de Feo.
  • Onderwijskundige en technische implementatie van het multimediaal portfolio
  • Opzet, ontwerp en inrichting TTA website
  • TTA helpdesk
  • Projectleider pilotproject "Wijs in Beeld" in het kader van de HvU tender 2002
  • Portefeuillehouder ICT namens de Theo Thijssen Academie in het facultair ICT beleid.
  • Administrator First Class communicatiesysteem.

Vanaf maart 2003 ben ik verschillende projecten op ICT terrein gaan doen. In dit kader heb ik onderwijsmateriaal gemaakt voor het Seminarium voor Orthopedagogiek, was ik lid van de implementatiegroep Osiris en heb ik me gespecialiseerd in het spelregelsysteem Mavim, om procedures rond Osiris en de administratieve organisatie te beschrijven.

Per 1 januari 2004 ben ik voor één jaar gedetacheerd als opleidingsmanager van de International Business Management Studies van de Faculteit Economie en Management van de Hogeschool van Utrecht.

Sinds 1 januari 2005 werk ik als adviseur en projectleider Onderwijs en ICT voor de Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht.
In die rol ben ik onder andere bezig geweest met de implementatie van Osiris in de FE.
Mijn expertise is vooral gericht op het digitale portfolio, didaktiek van het digitale schoolbord, video als leermiddel en community building.

Het is de ambitie van de faculteit educatie van Hogeschool Utrecht om in 2017 alle opleidingen blended aan te bieden. Mij is de opdracht gegeven daarvoor een digitaal platform te realiseren. Samen met Nick Etlar eriksen van Mentorix heb ik vanaf 2012 HUbl, de digitale leeromgeving van Hogeschool Utrecht, ontwikkeld. Het Eurekos platform is daar een uitvloeisel van.

Vanaf 1 februari 2017 ben ik als onderwijsinnovator verbonden aan Instituut Archimedes, de tweedegraads lerarenopleiding van Hogeschool Utrecht.

Op 1 mei 2018 ga ik met pensioen.