Mijn CV

Curriculum vitae

Naam Hans van Bergen
Adres Oliemolenwal 97
Postcode/woonplaats 4001 AW Tiel
Telefoon (0344) 620288 / 06 21205753
Geboortedatum 13 mei 1953

Profiel

Ik ben een positieve, creatieve doener. Graag ben ik bezig met het bedenken van zinvolle toepassingen van ict in het onderwijs, het opzetten van grotere of kleinere projecten en het maken van dingen, zoals websites en digitaal lesmateriaal.

Nieuwe zaken zijn voor mij altijd een uitdaging, waar ik me met plezier in verdiep. In dit kader beschouw ik mezelf als een “early adopter”.

In de communicatie met anderen is humor een trefwoord. Zonder oppervlakkig te zijn, weet ik, dat mensen beter te motiveren zijn met een kwinkslag. Mijn vaardigheden daarin zijn, naar mijn bescheiden mening, ruim voldoende.

Commercieel gezien ben ik meer een inkoper, dan een verkoper: ik weet wat ik wil krijgen en weet anderen uit te dagen, dat te leveren tegen voor mij de gunstigst haalbare voorwaarden.

Specifieke ervaring

Als adviseur onderwijs en ict van de Faculteit Educatie ben ik verantwoordelijk voor het gebuik van innovatieve techologie in het onderwijs.

Sinds 2011 concentreert zich dat op het ontwerpen en implementeren van Blended Learning in de faculteit en de hogeschool.

Een belangrijke opdracht daarbij was het vertalen van het didactisch concept Blended Learning naar een digitale leeromgeving. Samen met Nick Etlar Eriksen van Mentorix heb ik HUbl ontwikkeld. Toen de ontwikkeling van HUbl door Hogeschool Utrecht vrijwel is stop gezet, is de innovatie voortgezet met het Eurekos platform, een Next Generation Digital Learning Environment in de definitie van Educause.

Daarvoor waren de didactiek van digitale schoolborden (Smart Board), het digitaal portfolio en video in het onderwijs belangijke aandachtspunten.

In het voorjaar van 2007 ben ik in contact gekomen met het digitaal portfolio van Winvision. Daarmee heb ik pilots uitgevoerd binnen de FE en op advies van een HU-brede werkgroep is dit portfoliosysteem in november 2009 door het CvB als HU standaard gekwalificeerd.

Van 2005-2008 heb ik me vooral beziggehouden met de implementatie van Osiris in het Instituut Theo Thijssen. Naast het op orde brengen van data en organisatie, betekende dat het inventariseren van de door de gebruikers gewenste dienstverlening. Het beschrijven van procedures voor de daarbijbehorende onderwijsprocessen was de volgende stap.
Sinds de vierde perode van de cursus 2004 worden resultaten door docenten direct in de docentmodule van Osiris geregistreerd.
Vanaf de cursus 2005 schrijven studenten zich via Osiris online voor toetsen in.
De benodigde inhaalslag is verder afgemaakt en Osiris wordt nu volgens planning gebruikt.

Als opleidingsmanager IBMS heb ik de opleiding voorbereid op de interne audit. Daartoe heb ik een "stand van zaken"rapport (Performance review) laten schrijven en team en studenten gemotiveerd.
De audit commissie was aangenaam verrast door de positieve en enthousiaste houding van zowel team als studenten.

Waar de faculteitsdirectie in januari het plan had de opleiding als zodanig uit te faseren, is op basis van mijn rapporten en aanbevelingen besloten IBMS voorlopig te laten bestaan.

Tijdens mijn functie als coördinator E-learning van de Theo Thijssen Academie heb ik een aantal projecten geleid. Enkele wil ik daarvan noemen:

  • Het laptopproject voor studenten. Een brede oriëntatie op de markt heeft geleid tot een zeer scherpe inkoops- en verkoopsprijs voor Apple iBooks. Het bijbehorende draadloze netwerk in de faculteit is voor 80% betaald door IT-support. Door dit project heb ik ervaring opgedaan met (draadloze) netwerken, hardware inkoop en het opzetten en verlenen van support. Dit project heeft ook geleid tot kennis en inzicht in verschillende operating systems, zoals Windows NT, Windows XP, Mac OS 9 en Mac OSX.
  •  
  • Implementatie digitaal portfolio. Sinds 1999 werkt de Theo Thijssen Academie met een digitaal portfolio. Al spoedig ben ik daarbij betrokken. Zo heb ik verschillende modellen van het digitaal portfolio ontworpen en uitgevoerd en op grond van die ervaring gesprekken gevoerd met Holomedia. Die gesprekken hebben geleid tot aanschaf en implementatie van het Holo-E digitaal porfolio. Hierdoor heb ik ervaring opgedaan met structuur, inrichting, beveiliging en beheer van softwaresystemen, alsmede de noodzakelijke achterliggende hardware. Ook hierin hebben onderhandelingen met IT-support een belangrijke rol gespeeld en door de voor beide partijen aanwezige win/win situatie maximaal te benadrukken, ben ik er in geslaagd de financiële risico’s over beide partijen te verdelen.
    Dat ik binnen dit project uitgebreide ervaring heb opgedaan met de didactische eisen van computers en onderwijs spreekt vanzelf.
  •  
  • Video in het portfolio. Voor dit project heb ik het projectplan geschreven in het kader van de HvU tender 2002. Weliswaar heeft dit niet geleid tot een toekenning van de gevraagde projectgelden, maar wel tot een pilotproject, waarvoor het College van Bestuur € 25.000,00 beschikbaar heeft gesteld.
    Door dit project heb ik ervaring opgedaan in het schrijven van complexe project-plannen, inclusief de financiële onderbouwing ervan. Deze ervaring heb ik kunnen gebruiken bij het meeschrijven aan internationale Europese projecten in het kader van het Comenius en Socrates programma.

Loopbaan

1 mei 2018 Zal ik Hogeschool Utrecht verlaten om te gaan genieten van mijn pensioen.
Augustus 2015

Hogeschoolhoofddocent bij de Faculteit Educatieve Opleidingen van de Hogeschool van Utrecht.

Mijn opdracht is het adviseren over onderwijs en innovatieve technologie.

Maart 2009 Adviseur Onderwijs en ICT in de dienst Informatiemanagement van de Faculteit Educatieve Opleidingen van de Hogeschool van Utrecht.
Maart 2007 Gekozen tot medevoorzitter (co-chair) van de Special Interest Group Assessment and eFolio van de Society for Information Technology in Teacher Education (SITE)
Januari 2005 Projectleider en consultant Onderwijs en ICT aan de Faculteit Educatieve Opleidingen van de Hogeschool van Utrecht.
(Per 1 september 2005 Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht)
Januari 2004

Gedetacheerd als opleidingsmanager International Business Management Studies
Faculteit Economie en Management
Hogeschool van Utrecht.

Maart 2003

Medewerker ICT-projecten,
Faculteit Educatieve Opleidingen, Hogeschool van Utrecht.

Januari 2000

Coördinator E-learning Theo Thijssen Academie.
Verantwoordelijk voor alles wat met computers en onderwijs te maken heeft: lessen ICT, ondersteuning studenten en docenten, beheer First Class groupeware systeem binnen de afdeling, ontwikkeling en implementatie digitaal lesmateriaal, coördinatie hardware en software.
Maart 1994 Docent muziek aan de Theo Thijssen Academie.
In deze periode heb ik onder leiding van Rinze van der Lei als coauteur meegewerkt aan het “Mile”project M3!, de digitale leeromgeving bij Muziek Meester voor het muziekonderwijs aan de pabo.
Oktober 1983 Vakleerkracht muziek aan basisscholen in Tiel en omstreken.
In deze periode heb ik “Grondtonen” ontwikkeld. Dit is een muziekmethode voor het basisonderwijs, die in eigen beheer is uitgegeven en op zo’n 15 scholen gebruikt is.
Augustus 1980 Docent muziek aan de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleiding

Gymnasium ß Dominicuscollege Nijmegen, diploma 1973

Schoolmuziek B Stedelijk Conservatorium en Dansacademie Arnhem, diploma 1983

Solozang docerend musicus Stedelijk Conservatorium en Dansacademie Arnhem, diploma 1984

Seminar

Visie op E-learning in het Hoger Onderwijs,
De Digitale Universiteit ism de Open Universiteit Nederland, certificaat 2002

Nevenactiviteiten

In de loop der jaren heb ik in vele besturen en vergelijkbare organen gezeten. Graag noem ik de voorbereidende bestuurscommissie openbaar onderwijs Tiel, waarin de organisatie- en bestuursstructuur van het openbaar onderwijs in Tiel is geregeld, en de koorcommissie van de Nederlandse Bachvereniging, waar ik als voorzitter de belangen van de zangers in dit professionele koor behartigde, maar ook representatieve taken had.

Eén keer per twee jaar wordt door 75 kinderen van alle basisscholen van Tiel een musical ingestudeerd en uitgevoerd. Alle basisschoolkinderen uit Tiel komen daar naar kijken in Schouwburg Agnietenhof. Voor deze producties schrijf ik met een collega de tekst en dirigeer ik het orkest.

Regelmatig schrijf ik recensies over “muzikale software” voor “De Pyramide”, tijdschrift voor het muziekonderwijs in de basisschool.

 

Hans van Bergen